Η μεγάλη αίθουσα του Κυβερνείου της Θεσσαλονίκης να πάρει το όνομα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή