Η Τουρκία συμμετέχει στην 20η Διεθνή  Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης