ΓΣΕΕ- Κατώτατος μισθός που δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες