Για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη