Ενημερωτικές συναντήσεις θα γίνουν με ΜΜΕ και δημάρχους για το Fly Over