Έκθεση μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουκρανίας στην Αθήνα