Εγκαινιάστηκαν οι «Philoxenia-Hotelia»  και «Real Estate Expo North» στη Θεσσαλονίκη