Δωρεάν φυσιοθεραπείες από τη ΝΔ Θεσσαλονίκης σε ΑMEΑ που τις έχουν ανάγκη