Εκδήλωση της ΝΔ Θεσσαλονίκης «Πρωτογενής Τομέας 2023-2027: Προκλήσεις και Προοπτικές»