Δέκα άτομα συνελήφθησαν για παραεμπόριο στη Θεσσαλονίκη