Μείωση των πραγματικών μισθών των Ευρωπαίων Εργαζομένων παρά την αύξηση των πραγματικών κερδών

Αύξηση των πιο βασικών ειδών διατροφής έως και επτά φορές ταχύτερα από τους μισθούς! Ο μισθός  των Ευρωπαίων εργαζομένων εξακολουθεί να μειώνεται σε πραγματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες σημειώνουν κέρδη πέραν...