«Ανοικτό» κάλεσμα συνεργασίας στις Λέσχες Ανάγνωσης από το ΕΙΠ