130 εκδηλώσεις στο MONEY SHOW 2023 στη Θεσσαλονίκη