12ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης-Επιτυχής Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα eTwinning για το Σχολικό Έτος 2023-2024