Βραβείο στο ΑΠΘ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας εικονικής-μεικτής πραγματικότητας