Τρία άτομα έκλεψαν ανεμιστήρες-προϊόντα στη Θεσσαλονίκη