Το καινοτόμο έργο  «Captour» για το διασυνοριακό τουρισμό ολοκληρώθηκε με τη τελετή λήξης στη Θεσσαλονίκη