Το Vegan Green Festival 2024 στις 7-9 Ιουνίου στο προαύλιο χώρο του Ζαππείου στην Αθήνα