217 εκθέτες από 12 χώρες στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρούτων και Λαχανικών, «Freskon»