Το 2o « Co Φεστιβαλ’23» στις 21-23 Ιουλίου 2023 στα Δίκαια του Έβρου