Θεμελιώδης η σημασία της καταγωγής των προϊόντων για τις εξαγωγές