Ενημερωτικό δελτίο αριθμός  2 – Teachers for SwanZ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το ενημερωτικό δελτίο υπ’ αριθμόν 2 του έργου για τον χορό «Teachers for SwanZ», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δράση...