Ανάγκη θέσπισης μακροχρόνιων συμβάσεων παροχής ενέργειας για τις μεταποιητικές και τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Υπόμνημα με τα αιτήματα των επιχειρήσεων-μελών του  παρέδωσε το ΕΒΕΘ στον πρωθυπουργό Η ανάγκη της θέσπισης μακροχρόνιων συμβάσεων παροχής ενέργειας για τις μεταποιητικές και τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις περιλαμβάνεται στα αιτήματα των επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού...