Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιτακτική είναι η ανάγκη συμμετοχής  των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Ανάκαμψης Την άμεση πρόσβαση των συνεταιριστικών τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης ζήτησε η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος από το υπουργείο Οικονομικών, ώστε...