Η τεχνολογία και το μέλλον στη Beyond

Ο ρόλος των νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας Στις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και στο βιώσιμο μέλλον «εστίασαν» οι ομιλητές του πάνελ της εκδήλωσης με θέμα: «Νέες τεχνολογικές...