Το Επάγγελμα του Δημοσιογράφου: Σύγχρονες προκλήσεις στον Μεταβαλλόμενο κόσμο της Εργασίας

Εκδήλωση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ «Το Επάγγελμα του Δημοσιογράφου: Σύγχρονες προκλήσεις στον Μεταβαλλόμενο κόσμο της Εργασίας» είναι το θέμα της έρευνας, που θα παρουσιάσουν το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ)...