Στις 4-7 Μαΐου 2023 η 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

με τιμώμενη την Αμερικανική Λογοτεχνία Τιμώμενη θα είναι η Αμε­ρι­κα­νι­κή Λο­γο­τε­χνία (ΗΠΑ) στη 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. που θα λάβει χώρα στις 4-7 Μαΐου 2023 στις εγκα­τα­στά­σεις του Διε­θνούς Εκ­θε­σια­κού Κέ­ντρου της πόλης....