«Καταστράφηκε, αλλά δεν αφανίστηκε …»

Φωτογραφική έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων της Αζοφικής στο Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό Tη φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Καταστράφηκε, αλλά δεν αφανίστηκε…» εγκαινιάζει το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό...