Η ΓΣΕΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στο πολιτισμό

Για τη κατοχύρωση των εκπαιδευτικών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους «Ο πλούτος, η συνέχεια και η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας στηρίζεται κατά πρώτο λόγο στη κατοχύρωση των εκπαιδευτικών και των επαγγελματικών και...