Βραβείο Έλλης Παναγιώτη Μαλλή σε εκτοπισμένο αριστούχο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σημείωσε υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση Βραβείο ύψους 1.500 ευρώ απονεμήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023  εις μνήμην της Έλλης Παναγιώτη Μαλλή από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή «Η Παναγία της Λύσης» στον αριστούχο απόφοιτο...