Δρ. Αναστασία Αρτεμίου

Ακαδημαϊκός Η Δρ. Αναστασία Αρτεμίου είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής φιλολογίας του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων M.B.A., MA in Public Relations, Msc in Teaching Adults, Msc in Organizational and...