46.234 επισκέπτες στην «Agrothessaly»

98% αύξηση στον αριθμό των εμπορικών επισκεπτών απ’ όλη την Ελλάδα και 7 ξένες αγορές Συνολικά 46.234 άνθρωποι προσήλθαν στη 13η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία «AgroThessaly» που ολοκληρώθηκε στις 12...