Ταυτοποίηση δύο εμπλεκόμενων ατόμων σε υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη