Ταυτοποίηση ατόμων για το περιστατικό επίθεσης σε βάρος αλλοδαπού καλλιτέχνη στη Καλαμαριά