Ταυτοποιημένο – πιστοποιημένο ΜΜΕ

Ταυτοποιημένο και πιστοποιημένο

μέσο μαζικής ενημέρωσης

ο «Τυπολόγος» στο Οnline Media Μητρώο!

 

Melos media

Melos media- Με αριθμό μητρώου 13697 (www.typologos.com) από σήμερα (Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019) είναι ο «Τυπολόγος» πλέον επίσημα ταυτοποιημένο μέλος του Επίσημου Μητρώου Νόμιμων Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (Άρθρα 52, 53 ΚΑΙ 54 του νόμου 4339/2015 Φ.Ε.Κ. Α’ 133)

Με  αριθμό μητρώου 13697  (www.typologos.com) από σήμερα (Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019)   είναι ο «Tυπολόγος» πλέον επίσημα  ταυτοποιημένο μέλος του Επίσημου Μητρώου Νόμιμων Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  (Άρθρα  52, 53 ΚΑΙ 54 του νόμου 4339/2015 Φ.Ε.Κ. Α’ 133).

Ουσιαστικά, είναι μέλος των πιστοποιημένων διαδικτυακών μέσων-μελών του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης με ιδρυτή – αρχισυντάκτη το δημοσιογράφο, Νικόλαο Μόσχοβο.

Με την εγγραφή είναι υποχρεωμένο κάθε μέσο να φέρει σήμα πιστοποίησης μέλους σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας του, προκειμένου να γνωρίζουν οι υπόχρεοι  της ενημέρωσης για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης και οι αντίστοιχοι  φορείς επακριβώς  ποια από τα μέσα δικαιούνται μέρος των διαφημιστικών κονδυλίων.

Τα προνόμια των μελών

Μεταξύ άλλων, στα προνόμια των μελών του Μητρώου συγκαταλέγονται:

🔵Το δικαίωμα πρόσβασης στην κρατική διαφήμιση, μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη κατανομή της.

🔵Η δωρεάν παροχή Υπηρεσίας Εντοπισμού Λογοκλοπής, που παρέχεται  σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ).

🔵Η συνεργασία στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

🔵Η διαπίστευση δημοσιογράφων.

©Typologos.com 2019