Τα έξι εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ