Συσκευές εκτόξευσης πολλαπλών φωτοβολίδων  απέκρυπτε ένας άνδρας σε αποθήκη στο Κιλκίς