Σπάνια Αγία Γραφή απέκτησε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος