Σωκράτης Φάμελλος «Θέλουμε να υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα»