Συνολικά 342 παραβάσεις βεβαίωσαν τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη