Συνολικά 145 ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ελέγχθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στη Θεσσαλονίκη