Συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ με το Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη