Σε βιώσιμη ανάπτυξη των εξαγωγών και της οικονομίας προσβλέπει ο ΣΕΒΕ