Σε αρνητικό έδαφος οι επιχειρηματικές προσδοκίες για τη Βιομηχανία