Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 8 ατόμων για εμπορία ανθρώπων