Σχηματισμός δικογραφίας για υποθέσεις απατών με αυτοκίνητα