«Ρασκόλνικωφ»  Μία θεατρική παράσταση κατά της βίας