Πρόσκληση για αίτηση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων