Προσφορά!

Καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδησεογραφικού περιεχομένου χωρίς γραφικά

Original price was: 350,00 €.Current price is: 300,00 €.

Ως  δημοσιογράφοι αναλαμβάνουμε:

Την καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Η καμπάνια υλοποιείται σε μηνιαία βάση.

Στο υλικό αυτό δεν εμπεριέχονται τυχόν γραφικά ή και δε συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός προτύπου (template).

H υπηρεσία

H υπηρεσία περιλαμβάνει:

✅Την συγγραφή,επιμέλεια, διόρθωση και αναθεώρηση του υλικού ειδησεογραφικού ή του ενημερωτικού περιεχομένου.

✅Την αποστολή του παραγόμενου υλικού του ειδησεογραφικού ή του ενημερωτικού περιεχομένου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αρχείο Word ή PDF.

✅Την ενημέρωση μέσω αναλυτικών τεσσάρων αναφορών (reports), ένα ανά εβδομάδα,για την απήχηση της καμπάνιας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

✅Την έρευνα και την ηλεκτρονική αποδελτίωση των δημοσιεύσεων και των αναρτήσεων της απεσταλμένης καμπάνιας.

Διευκρινίσεις

Η υπηρεσία αφορά στη παραγωγή, στη δημιουργία και στην υλοποίηση της καμπάνιας σε μηνιαία βάση ανά ανάθεση έργου.

Η δημιουργία του παραγόμενου υλικού από εσάς ή άλλο τρίτο πρόσωπο δεν αλλάζει την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Αξία: 300 ευρώ το μήνα ανά έργο