Που είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα αυτοκίνητα στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας